Zadanie z jajem


Czas na rozruszanie szarych komórek. Dzisiaj nietypowe zadania dla uczniów szkoły podstawowej i licealistów. Zadania pochodzą z ubiegłorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez granic" (fr. Mathématiques sans frontières - czytaj: matema'tik są frą'tie) organizowanego pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Zadania, które uczestnicy powinni rozwiązać nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują praktyczne zastosowanie matematyki. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogól nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania.

Maria chce przygotować koszyk z jak najmniejszą liczbą jajek, ale w taki sposób, że:

jeśli będziemy wyjmować jajka po 2, to w koszyku zostanie1 jajko,

jeśli będziemy wyjmować po 3, zostaną 2,

jeśli będziemy wyjmować po 4, zostaną 3,

jeśli będziemy wyjmować po 5, zostaną 4,

jeśli będziemy wyjmować po 6, zostanie 5,

jeśli będziemy wyjmować po 7, koszyk będzie pusty.
Ile jajek Maria powinna włożyć do koszyka? Odpowiedź uzasadnij.