O matematyce….


"Matematyk nie rości sobie pretensji do ujawniania prawd absolutnych. Jego zdania są zawsze skromnymi wypowiedziami typu: „jeżeli…,to…” - Peter Rozsa (17 lutego 1905 r. - 16 lutego 1977 r. węgierski matematyk).

 

"Nauki matematyczne pożyteczne są dlatego, że uczą myślenia niezależnego od pragnień" -  Lew Tołstoj (ur. 9 września 1828 w Jasnej Polanie, zm. 20 listopada 1910 w Astapowie) – rosyjski powieściopisarz, dramaturg, krytyk literacki, myśliciel, pedagog.

 

"W matematyce sztuka stawiania problemów jest ważniejsza od sztuki ich rozwiązywania" - Georg Cantor (ur. 3 marca 1845 w Petersburgu, zm. 6 stycznia 1918 w sanatorium w Halle niemiecki matematyk).

 

"Jakkolwiek dziwnie to brzmi, lecz wartość matematyki polega na tym, że unika ona niepotrzebnych myśli, a wskazuje nadzwyczajną oszczędność w operacjach myślowych" - Ernst Mach (ur. 18 lutego 1838 w Tuřanach koło Brna, dziś Brno-Chrlice, zm. 19 lutego 1916 w Haar koło Monachium fizyk i filozof austriacki).


"Co można udowodnić nie powinno być  w nauce przyjmowane na wiarę"
-  Richard Dedekind (ur.
6 października 1831 w Brunszwiku, zm. 12 lutego 1916 niemiecki matematyk).

 

"Matematyka zawiera nie tylko prawdę, ale i ostateczne piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby;nie odwołuje się do żadnej słabośći, naszej natury…” - Bertrand Russell (ur. 18 maja 1872 w Ravenscroft (Monmouthshire), zm. 2 lutego 1970 w Penrhyndeudraeth, Walia) – brytyjski filozof, logik, matematyk, działacz społeczny i eseista)

 

"Trzy motywacje uprawniania matematyki. Istnieje koncepcja pitagorejska-matematyka jest badaniem najgłębszej prawdy o świecie. Jest koncepcja Arystotelesa- matematyka jest narzędziem do poznania i opanowania świata, przyrody. I wreszcie trzecia koncepcja intelektualna Wschodu- matematyka jest sposobem uzyskania sprawności intelektualnej, ćwiczeniem giętkości umysłu. Każda z tych koncepcji pozwala rozwijać badania, każda produkuje wielkich uczonych i wielkie dzieła" - Marek Kordos (ur. 7 marca 1940[1]) – polski matematyk, doktor habilitowany, geometra i historyk matematyki oraz jej popularyzator, założyciel i redaktor naczelny miesięcznika Delta.


"Z liczb powstaje harmonia. Niebo całe jest harmonią i liczbą. Harmonia kształtów jest pięknem; harmonia życia- cnotą; harmonia -myśl mądrością" - Pitagoras (ur. ok. 572 p.n.e. na Samos lub w Sydonie, zm. ok. 497 p.n.e. w Metaponcie) – grecki matematyk, filozof, mistyk kojarzony ze słynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem.


"Matematyka jest częścią kultury, ale określić w miarę precyzyjnie, czym jest kultura, byłoby jeszcze trudniej niż podać definicję matematyki" - Michał Szurek (ur. w 1946) – matematyk i publicysta, profesor.

 „Zajmowanie się geometrią i rozważanie tematów trudnych do zrozumienia może zająć człowiekowi całe życie i odciągnąć go od pożytecznych umiejętności”. Platon (ur. 427 p.n.e., zm. 347 p.n.e.) – grecki filozof. Był twórcą systemu filozoficznego zwanego obecnie idealizmem platońskim. Był uczniem Sokratesa.